Partneři

Hlavními partnery byli

Naším posláním je být na špičce bouřlivého rozvoje IT technologií ve zdravotnictví. MSD patří mezi přední světové farmaceutické společnosti zaměřující se na vývoj inovativních léčiv. Pražský MSD IT Hub spoluurčuje směr digitální revoluce ve zdravotnictví: zabývá se softwarovým inženýrstvím, IT provozem, digitálním marketingem, vytváří matematické modely a business analýzy, zkoumá využití mobilních technologií, vytváří aplikace pro řízení prodeje, výroby, výzkumu a vývoje léků apod.

Quadient (dříve GMC Software) se zabývá vývojem softwaru pro komunikaci firem s jejich zákazníky (personalizované dokumenty, e-maily apod.) do mnoha sektorů jako bankovnictví, pojišťovnictví, služby nebo zdravotnictví. Vývoj primárně sídlí v ČR (Hradec Králové, Olomouc, Ostrava), ale pobočky naleznete na celém světě, zejména pak v Evropě, USA, Kanadě, Latinské Americe, Asii a Austrálii.

Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, společenské vědy na Filozofické fakultě, učitelské a umělecké disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě a studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce v Ústavu sociální práce.

Dalšími partnery byli

Mediálním partnerem byl

Barcamp Hradec Králové 2017

Pořádá "Spolek Barcamp Hradec Králové"